งานศิลปะพื้นถิ่น กลุ่มช่างทำเครื่องเงินชุมชนบ้านพิชัย
ชื่อศิลปะพื้นถิ่น : กลุ่มช่างทำเครื่องเงินชุมชนบ้านพิชัย
ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
รูปแบบและที่มา : ชุมชนบ้านพิชัย เดิมเป็นกลุ่มชาวไทลื้อ-ไทยองที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่เมืองลำปางเมื่อครั้งเมืองเชียงแสนแตกในปีพุทธศักราช 2347 เป็นชุมชนที่เป็นกลุ่มช่างที่มีฝีมือด้านการผลิตเครื่องเงินและงานตอกดุนโลหะอื่นๆ งานผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของชุมชนบ้านพิชัยนี้ ถือว่าเป็นกลุ่มผลิตงานเครื่องเงินคุณภาพฝีมือดี ประณีต ขึ้นรูปได้สัดส่วนและตอกดุนลายอย่างคมชัดสวยงาม จึงเป็นที่นิยมซื้อหามาใช้กันทั่วไปในท้องถิ่นและยังเป็นสินค้าส่งออกไปต่างถิ่น รูปแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านพิชัยได้แก่ สลุงเงิน พานเงิน แอ็บ หรือตลับเงิน พระพุทธรูปบุเงิน ฯลฯ เนื่องจากปัจจุบัน การผลิตเครื่องเงินของชุมชนบ้านพิชัยนี้ได้หายสาบสูญไปเมื่อราว 50-60 ที่ผ่านมา ส่งผลให้งานเก่าของชุมชนกลายเป็นเป้าหมายของนักสะสมเครื่องเงินและของโบราณ โดยซื้อหากันในราคาที่สูง และถือเป็นของหายากโดยเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักสะสมว่า เครื่องเงินสกุลช่างลำปาง
วัสดุ : เงิน
เทคนิค :
ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง :
สภาพปัจจุบัน :
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : Tawatchai tumtong
วันที่บันทึก : 16/08/2564
เปิดอ่าน : 1,333 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง