หมวดหมู่ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ
พิธีขอฝน-ฟังธรรมพญาปลาช่อน บ้านป่าเหว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
พิธีขอฝนบ้านป่าเหว พิธีขอฝนหรือการฟังธรรมพญาปลาช่อนของชุมชนบ้านป่าเหว ม.3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็นพิธีที่ทำขึ้นมากว่า 100 ปี ชาวบ้านที่นี่จะทำพิธีนี้ในปีที่มีน้ำน้อยหรือเห็นว่าฝนขาดช่วงไปจนอ...

842 ครั้ง    23/08/2564
งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
ทุกๆ ปีในวันที่ 27-29 เดือนพฤศจิกายน ชาวลำปางจะร่วมกันจัดงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและคำสอนของหลวงพ่อเกษม เขมโก ด้วยความเคารพศรัทธา โดยงาน...

683 ครั้ง    10/08/2564
ประเพณีแก้มื้อนา วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ในช่วงเข้าพรรษาของทุกปี ชาวลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง จะร่วมกันทำบุญในประเพณีแก้มื้อนาซึ่งดำเนินต่อเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ประเพณีแก้มื้อนา จะทำทุกๆวันพระตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่เข้าพรรษา...

677 ครั้ง    10/08/2564
งานบุญแห่สลุงหลวงนครลำปาง
ลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กล่าวคือ นอกจากจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ในภาคเหนือแล้ว เทศบาลนครลำปางยังไ...

665 ครั้ง    09/08/2564
ผีโขนบ้านศรีหลวงแจ้ซ้อน
ผีโขนบ้านศรีหลวงแจ้ซ้อน ในช่วงงานบุญประเพณี 8 เป็ง (เดือนพฤษภาคม) หรือช่วงวันวิสาขบูชาของทุกปี บ้านศรีหลวงแจ้ซ้อนจะมีประเพณีสำคัญ คือ การสรงน้ำพระธาตุ ที่วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมื...

1,222 ครั้ง    26/07/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง