หมวดหมู่ การแสดง
ฟ้อนเผียไหมลำปาง (อ.ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย)
ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง เป็นชุดที่คิดขึ้นโดยนายสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย ซึ่งมีความเชื่อว่า “ความเป็นชาติอยู่ได้เพราะการมีอะไรเป็นของตนเอง จังหวัดลำปาง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าเรียนรู้และสามารถเรียนร...

859 ครั้ง    23/08/2564
ร่ำเปิงลำปาง (อ.ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย)
เพลงร่ำเปิงลำปาง เป็นเพลงที่อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อเพลงได้กล่าวถึงความอาลัยอาวรณ์ถึงเมืองลำปาง และบรรยายบรรยากาศของวิถีชีวิตของผู้คนเมืองลำปางได้อย่างชัดเจน ซ...

937 ครั้ง    22/08/2564
ฟ้อนตำนานเวียงละกอนเขลางค์
การแสดง “ตำนานเวียงละกอนเขลางค์” เป็นการแสดงนาฏลีลาที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงเรื่องราวของความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองลำปาง ซึ่งบทเพลงได้บรรยายถึง ทรัพย...

471 ครั้ง    21/08/2564
ฟ้อนเจิง พ่อครูคำปา อินไผ่
ฟ้อนเจิง เป็นศิลปะการแสดงที่มีพื้นฐานจากศิลปะการป้องกันตัว "เจิง" มาจากคำว่า "ชั้นเชิง" ในอดีตชายหนุ่มล้านนาจะร่ำเรียนวิชาป้องกันตัวทั้งการใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นดาบ หอก ทวน ไม้พอง และมือเปล่า การฟ้อนเจิ...

472 ครั้ง    21/08/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง