การแสดง ร่ำเปิงลำปาง (อ.ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย)
ชื่อกลุ่ม/บุคคล : ร่ำเปิงลำปาง (อ.ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย)
เบอร์ติดต่อ :
ที่ตั้ง : 363 ถนนทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
ประเภทการแสดง : การแสดงกลุ่ม
บทบาทหน้าที่และโอกาส : เพลงร่ำเปิงลำปาง เป็นเพลงที่อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อเพลงได้กล่าวถึงความอาลัยอาวรณ์ถึงเมืองลำปาง และบรรยายบรรยากาศของวิถีชีวิตของผู้คนเมืองลำปางได้อย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนความงดงามของเมืองลำปางได้เป็นอย่างดี โดยมีการประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงจำนวน ๒ ชุด ชุดแรกประดิษฐ์โดยอาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย และชุดที่สองโดยอาจารย์สามปอยดง เครือนันตา ซึ่งเป็นที่นิยมใช้สำหรับการแสดงในงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดลำปาง
เพลงและดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง : คำร้อง ทำนอง อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย
ผู้ขับร้อง กฤษฎากร ดวงรินทร์
แยกเสียงประสาน นท.อารี สุขะเกศ หัวหน้าดุริยางค์ทหารอากาศ
เนื้อเพลง
ยง ยง ยง ต๋าวันส่อง ลำแสงแจ้งแล้ว
หันใส ดังแก้ว ตี้ปล๋ายธาตุเจ้า ลำปางหลวง
ยกมือไหว้สา ตึงบุปผา ดอกดวง
เมื่อเหมย ยัวยวง ก็ลั้วะหลิ่งใบ ลงดิน
นัน นัน นัน เสียงนันเดือดซื้อขายกาดเจ๊า
เปี้ยดซ้า ของข้าว ตึงก๋วยแต๋งเต้า บุงจิ๊น
แถมครัว ผักสวน ป้าวต๋าลตังมวล กล้วยส้มหมากปิน
สัตว์น้ำ สัตว์ดิน ตึงแมงตี้บิน ไปมา
เสียงล้อ เสียงเกวี๋ยนงัวต่าง ตึงเสียงผ่างลาง ฮอกเด็งตี้เตียว
ตึงเสียง คนเอ็กคนเอี๋ยว ไปซื่อ ไปเลี้ยว นั่งจ๊างต่างม้า
ครัวแพะ ครัวป่า ครัวปง ครัวโต้ง ครัวโฮง ตี้แป๋งแต่งดา
ปี๋ใหม่ เข้าออกวสา และป๋าเวณี ยี่เป็ง
ป๊ะ ป๊ะ ป๊ะ หอกล๋องพระ ตี๋ป๊ะ ตึ่ง ตึง
สะล้อ ซอ ซึง จุมกล๋องถึดทึง ติ้ด ตึ่ง โหน่ง เหน้ง
หนัวเจิงก็ฟ้อนกั๋น ผีไผผีมัน ผีมดซอนเม็ง
ง่อมใจ๋ฮ่ำเพลง ก็กึ๊ดร่ำเปิง ลำปาง

รูปแบบและท่าทาง : ท่ารำประกอบเพลงร่ำเปิงลำปาง มีลักษณะผสมผสานระหว่างท่ารำพื้นบ้านและท่านาฏยลีลา ซึ่งสามารถออกแบบท่ารำได้อ่อนช้อย งดงามและมีความร่วมสมัยอย่างลงตัว
การแต่งกาย : แต่งกายด้วยชุดฟ้อนพื้นเมือง ประกอบด้วย ผ้าซิ่น เสื้อแขนกระบอก ผ้าคล้อยคอ เป็นต้น
ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง :
คำอธิบายอื่นๆ :
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : wirasak khongdoem
วันที่บันทึก : 22/08/2564
เปิดอ่าน : 937 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง