หมวดหมู่ วรรณกรรม
ตำนานเมืองเถิน
ตำนานเมืองเถิน เป็นตำนานที่เน้นอธิบายที่มาของพระธาจุ พระพุทธบาท และชื่อสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองเถินและเขตใกล้เคียง

713 ครั้ง    22/08/2564
ตำนานวัดพระแก้วเวียงดิน
ตำนานวัดพระแก้วดอนเต้าเวียงดิน สร้างเมื่อปลีดับเป้าเข้ามาอุตระดูเดือน 11 แรม 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ยามกองงาย ก็ปริปุณณแล สวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้ง แล้วยามเที่ยงเบี่ยงกินตอนแลเจ้าเหิย ตัวบ่งามสักดา...

676 ครั้ง    27/07/2564
อานิสงส์ผางประทีป
เป็นชื่อคัมภีร์ที่กล่างถึงอานิสงส์ในการจุดประทีปบูชา ผางประทีส หรือผางประทีป เป็นเครื่องสักการบูชาในพระพุทธศาสนา คำว่า ผาง คือ ภาชนะดินเผาคล้ายถ้วยเล็กๆ ใช้เป็นถ้วยสำหรับใส่ขี้ผึ้งหรือน้ำมันและไส้ของป...

559 ครั้ง    27/07/2564
วรรณกรรมใบลาน วัดสันฐาน
หนังสือ "วรรณกรรมใบลานวัดสันฐาน" ภายใต้โครงการ "การปริวรรตคัมภีร์ใบลานวัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อปริวรรตคัมภีร์ใบลานวัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดล...

515 ครั้ง    26/07/2564
วรรณกรรรมพับสา
ตำราคณะ 8 หมู่ เป็นตำราที่ปรากฏอยู่ในการเรียนการสอนภาษาบาลีจากคัมภีร์วุตโตทัย เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้หลักการ คณะ 8 หมู่ มาใช้สำหรับการแต่งเขียนบทความการแต่งสำนวนภาษาบาลี บทสวด รวมถึงการแต่ง กาพย์ โคลง ...

822 ครั้ง    26/07/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง