หมวดหมู่ ดนตรี
กลองปู่เจ่
กลองปู่เจ่ หรือกลองก้นยาว ของบ้านแม่เมาะหลวง เป็นวงกลองที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษไทใหญ่ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองลำปางตั้งแต่อดีต การแห่ประโคมวงกลองปู่เจ่จะนิยมในงานบุญต่างๆ ของหมู่บ้าน เช่น ประเพณีแ...

643 ครั้ง    22/08/2564
กลองมองเซิง
วงกลองมองเซิง เป็นวงกลองที่มีจังหวะที่ช้า เน้นการใช้เสียงฆ้องประสานกันให้ดังกังวาน พร้อมทั้งมีการแสดงลีลาท่าทางประกอบการตีกลองซึ่งเป็นการอวดชั้นเชิงของผู้ตี กลองมองเซิงเป็นกลองสองหน้า หน้าใหญ่มีเส้นผ่...

760 ครั้ง    22/08/2564
กลองสิ้งหม้อง
เป็นวงกลองที่นิยมทั่วไปในวัฒนธรรมล้านนา ลักษณะกลองสิ้งหม้องคล้ายกับกลองยาวของภาคกลาง แต่จะมีตีนกลองที่หนาและใหญ่กว่ากลองยาว ใช้สำหรับแห่ประโคมเพื่อสร้างความครึกครื้น รื่นเริง ความสนุกสนาน มักใช้ประโคม...

468 ครั้ง    22/08/2564
กลองปู่จา
กลองปู่จาถือได้ว่าเป็นกลองล้านนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ปรากฎอยู่ตามวัดต่างๆ วงกลองปู่จาจะประกอบไปด้วย กลองใหญ่ หรือกลองแม่ หรือกลองหลวง ๑ ใบ และกลองขนาดเล็ก ๓ ใบ ที่มีขนาดลดหลั่นกันลงไป เรียกว่า กลองลู...

505 ครั้ง    22/08/2564
วงตกเส้ง
เป็นวงกลองที่นิยมใช้แห่ในขบวนที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น ขบวนแห่พระ ขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนแห่ครัวตาน เป็นต้น ปัจจุบันมักจะพบเห็นวงกลองตกเส้งแห่ประโคมในงานฉลองตามวัดวาอารามต่างๆ บรรเลงประกอบการฟ้อ...

559 ครั้ง    22/08/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง