หมวดหมู่ ภาษา
ภาษาอิวเมี่ยน
ภาษาอิวเมี่ยน/เย้า ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษาอิวเมี่ยน ในเขต 5 อำเภอ คือ - อำเภอเมือง ที่บ้านผาลาด ตำบลพระบาท - อำเภองาว ที่บ้านแม่หยวก ตำบลบ้านร้อง ที่บ้านป...

769 ครั้ง    22/08/2564
ภาษาม้ง
ภาษาม้ง ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษาม้ง ในเขต 4 อำเภอ คือ - อำเภอแจ้ห่ม ที่บ้านแม่ก๋ากลาง บ้านแม้วแม่หล้า ตำบลเมืองมาย - อำเภอวังเหนือ ที่บ้านผาแดง บ้านป่างิ้วห...

620 ครั้ง    22/08/2564
ภาษาอาข่า
ภาษาอาข่า ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษาอาข่า ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ - อำเภองาว ที่บ้านแม่คิงเหนือ บ้านห้วยจอบ ตำบลนาแก ที่บ้านแม่คำหล้า ตำบลบ้านอ้อน ที่บ้านห้วยน้ำตื้น ตำบลปงเตา ...

531 ครั้ง    22/08/2564
ภาษาลีซู
ภาษาลีซู ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษาลีซู ในเขตอำเภอวังเหนือ ในพื้นที่บ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ - อำเภองาว - อำเภอเมืองปาน

533 ครั้ง    22/08/2564
ภาษามูเซอ
ภาษามูเซอ ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษามูเซอ ในเขต 3 อำเภอ คือ - อำเภอเมืองปาน ที่บ้านปางม่วง บ้านป่าคา ตำบลแจ้ซ้อน และบ้านมูเซอบ้านไร่ ตำบลหัวเมือง - อำเภอแจ้ห...

514 ครั้ง    22/08/2564
ภาษากะเหรี่ยง
ภาษากะเหรี่ยง ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษากะเหรี่ยงในเขต 5 อำเภอ คือ - อำเภองาว บ้านบ้านแม่คิง บ้านแม่ฮ่างเหนือ บ้านแม่ฮ่างใต้ ตำบลนาแก บ้านแม่ง้าว บ้านแม่ลังใน ตำบลบ้านร่อง และบ้านห้วยดัด ตำบลบ้าน...

522 ครั้ง    22/08/2564
ภาษาลัวะ
ภาษาลัวะ ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษาลัวะในเขต 3 อำเภอ ได้แก่ - อำเภอวังเหนือ ในพื้นที่บ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ - อำเภอเมืองปาน - อำเภอห้างฉัตร

519 ครั้ง    22/08/2564
ภาษาขมุ
ภาษาขมุ ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษาขมุในเขต 3 อำเภอ ได้แก่ - อำเภองาว ในพื้นที่บ้านแม่พร้าว บ้านกลางห้วย ตำบลบ้านกวด - อำเภอแจ้ห่ม ในพื้นที่บ้านนาไหม้ ตำบลเมืองมาย - อำเภอแม่เมาะ ในพื้นที่บ...

555 ครั้ง    22/08/2564
ภาษาไทลื้อ
ภาษาไทลื้อ ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษาไทลื้อในเขต 3 อำเภอ ได้แก่ - อำเภอเมือง ทุกหมู่บ้านของตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง - อำเภอแม่ทะ บ้านสบปุง บ้านฮ้องห้า ตำบลน้ำโจ้ - อำเภอแจ้ห่ม - อำเภองาว...

525 ครั้ง    27/07/2564
คำเมือง
คำเมือง ในจังหวัดลำปาง เป็นภาษาถิ่นของภาษาไทยที่พูดกันในบริเวณจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน คำเมืองเป็นภาษาที่มีระบบตัวเขี...

638 ครั้ง    27/07/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง