ภาษา ภาษาอิวเมี่ยน
กลุ่มผู้ใช้ภาษา : ภาษาอิวเมี่ยน
สถานที่จัดเก็บข้อมูล : ต. อ. จ.ลำปาง
รูปแบบภาษา :
คำอธิบาย : ภาษาอิวเมี่ยน/เย้า ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษาอิวเมี่ยน ในเขต 5 อำเภอ คือ - อำเภอเมือง ที่บ้านผาลาด ตำบลพระบาท - อำเภองาว ที่บ้านแม่หยวก ตำบลบ้านร้อง ที่บ้านปางหละ บ้านห้วยน้ำริน บ้านขุน แม่ทวด ตำบลบ้านหวด ที่บ้านห้วยโป่ง บ้านห้วยหก บ้านแม่หล้า บ้านแม่แก้ บ้านแม่อ้อน บ้านกิ่วต่ำ บ้านบ่อสี่เหลี่ยม บ้านขุนแหง บ้านห้วยหม้อ ตำบลปงเตา - อำเภอแจ้ห่ม ที่บ้านแม่เมาะ บ้านแม่ตาสามัคคี ตำบลปงดอน - อำเภอวังเหนือ ที่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน - อำเภอแม่เมาะ - อำเภอเมืองปาน
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : Tulaporn saenpron
วันที่บันทึก : 22/08/2564
เปิดอ่าน : 769 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง