หมวดหมู่ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผ้าห่มต๋าโก้ง
ผ้าห่มต๋าโก้ง หรือ ผ้าตุ๊ม (ผ้าห่ม) ใช้ห่มให้ความอบอุ่น มักจะทบสองผืนซ้อนกันหรือหากมีไส้ที่ทำด้วยฝ้ายจะเรียกว่า ผ้าต้วบ มักใช้ผ้าทอ 2 ผืนเย็บต่อกัน คือการเย็บด้านข้างต่อกันเพื่อให้มีขนาดพอเหมาะแก่การห...

872 ครั้ง    19/08/2564
ผ้าตั้งธรรมหลวง
ผ้าตั้งธรรมหลวง นับเป็นเครื่องพิธีกรรมอีกสิ่งหนึ่งที่น้อยคนนักจะรู้จักและพบเห็นในปัจจุบัน จะผูกติดกับกากะเยียหรือค้างธรรมที่เป็นโครงไม้กลึงสามขาไขว้ ใช้เป็นที่ประดิษฐานพิเศษสำหรับพระธรรมเทศนา เรื่อง ...

702 ครั้ง    19/08/2564
ตุงปันหาง
ตุงปันหาง หรือ ตุงปันตั๋ว เป็นตุงที่พบมากในเขตอำเภอเถินและอำเภอแม่พริก ซึ่งจะทำกันในช่วงก่อนปีใหม่เมือง โดยคณะศรัทธาจะรวมตัวกัน ตัดผ้าเป็นเป็นชนิดขนาดเล็ก แล้วนำมาเย็บบนผ้าผืนใหญ่ จนเต็มผืน ตกแต่งด้วย...

558 ครั้ง    19/08/2564
ตุงบ้านวังใหม่
ตุงบ้านวังใหม่ เป็นตุงที่ชาวลัวะ - ปลัง บ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ ชาวบ้านจะทอตุงชนิดนี้เพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ความเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วจะหลุดพ้นจากการตกนรกโดยอาศัยการเกาะชายตุงขึ้นส...

523 ครั้ง    18/08/2564
ผ้าห่อคัมภีร์
ผ้าห่อคัมภีร์ หรือ ผ้าซิ่นธัมธ์ หรือ ผ้าห่อกัมพีร์ คือผ้าห่อคัมภีร์ใบลานจะเป็นผ้าทอหรือจัดหาขึ้นเป็นอย่างพิเศษเพื่อรักษาธัมม์หรือคัมภีร์ให้คงทน ในลำปางมีการใช้อยู่ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 1. แบบทอ 2. แ...

514 ครั้ง    17/08/2564
ผ้าทอกี่กระตุก อำเภอเกาะคา
กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านไหล่หินตะวันตก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านไหล่หินตะวันตก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมชาวบ้านที่มีความต้องการหารายได...

553 ครั้ง    26/07/2564
กลุ่มผ้าทอมือบ้านบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
ก่อตั้งเมื่อปี 2553 ภายใต้การรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านตำบลบ่อแฮ้ว เพื่อผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับผ้าทอ ที่มาจากฝีมือชาวบ้านตำบลบ่อแฮ้ว โดยในระยะแรกบางกลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากก...

559 ครั้ง    26/07/2564
กลุ่มทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ ศูนย์การเรียนรู้ “ตูบแก้วมา” อำเภอเสริมงาม
นางจันทร์คำ แก้วมา ผู้นำกลุ่มผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาเดา กล่าวว่า กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านนาเดาได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นเมื่อปี 2526 ในช่วงนั้นเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อหารายได้เสริมในการเ...

483 ครั้ง    26/07/2564
กลุ่มผ้าทอน้ำมอญแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
แม่น้ำมอญเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกแจ้ซ้อน สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านศรีดอนมูลและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบล แจ้ซ้อนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ดังนั้นผู...

543 ครั้ง    26/07/2564
กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง อำเภอสบปราบ
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 กลุ่มแม่บ้านมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาอาชีพทอผ้าเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวหลังจากการทำนาเพราะสมาชิกมีพื้นฐาน ความชำนานในการทอผ้าอยู่บ้างแล้ว โดยเริ่ม...

580 ครั้ง    26/07/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง