ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าทอกี่กระตุก อำเภอเกาะคา
ชื่อ : ผ้าทอกี่กระตุก อำเภอเกาะคา
แหล่งค้นพบ : บ้านไหล่หินตะวันตก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
กลุ่มชาติพันธุ์ : ไทยวน
ประเภท : ซิ่น เสื้อผ้า ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมไหล่
หน้าที่/โอกาส : สำหรับนุ่งห่ม
วัตถุดิบในการทอ : ฝ้าย
ประวัติ/คำอธิบาย : กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านไหล่หินตะวันตก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านไหล่หินตะวันตก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมชาวบ้านที่มีความต้องการหารายได้เสริมจากอาชีพหลัก จึงได้ตั้งกลุ่มทอผ้าฝ้ายกี่กระตุกขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สงเคราะห์อาชีพสตรีภาคเหนือในด้านการเรียนการสอนทอผ้าฝ้ายกี่กระตุก นอกจากนนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลไหล่หิน ซึ่งได้มอบกี่กระตุกให้กับกลุ่มแม่บ้านไหล่หิน ด้วยการสนับสนุนในระยะแรก ทำให้กลุ่มเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสู่การเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ผ้าทอของกลุ่มผ้าทอกี่กระตุกบ้านไหล่หินได้นำเอาภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายกี่กระตุกที่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ผนวกเข้ากับแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากยื่งขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งลวดลายที่มีเอกลักษณ์สวยงามและผสมผสานทั้งลวดลายโบราณและลวดลายที่คิดค้นใหม่ได้อย่างลงตัว
วัตถุดิบและวิธีการย้อมสี : การย้อมสีด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ดินแดง และครั่ง แต่บางครั้งคุณป้ากิมก็จะมีการเรียนรู้และทดลองย้อมสีผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติอื่นๆ เช่น ดอกอัญชัน หรือเปลือกผลแก้วมังกร เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนางานย้อมสีผ้าของกลุ่ม
เทคนิควิธีการทอ : การไกฝ้าย โดยเป็นการนำเส้นฝ้ายสองสีมาปั่นให้ขึ้นเกลียวเป็นเส้นเดียวแล้วนำมาทอ เรียกว่า ซิ่นไก
การตกแต่ง : การไกฝ้าย
ลวดลาย : ลายตีนจก (ลายไหล่หิน) ลายขี้งา ลายเกล็ดเต่า ลายตาเกี๊ยว ลายสายฝน ลายก่านคอควาย ลายดอกแก้ว
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : Kamonwan Tawan
วันที่บันทึก : 26/07/2564
เปิดอ่าน : 575 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง