หมวดหมู่ เซรามิก
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาเตาโป่งอุ่นสบแจ้ว ตำบลวังแก้ว
เป็นแหล่งเตาที่อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของชุมชนโบราณเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นบริเวณพื้นที่ติดต่อกันระหว่างบ้านห้วยทราย อำเภอเวียงป่าเป้า กับบ้านดงป่าสน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำ...

874 ครั้ง    16/08/2564
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาเตาห้วยทราย ตำบลวังแก้ว
แหล่งเตาห้วยทรายซึ่งเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ด้านทิศเหนือและตะวันออกของชุมชนโบราณเวียงกาหลง เขตชายแดนจังหวัดเชียงรายห่างจากบ้านป่าส้าน ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เข้าไปในเขตจังหวัดลำปา...

718 ครั้ง    16/08/2564
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาเตาบ้านทุ่งฮั้ว - วังมล ตำบลทุ่งฮั้ว
แพล่งเตาที่เรียกชื่อตามหมู่บ้านนี้ปัจจุบันเป็นพื้นที่ท้องนาและเป็นดินกลางท้องนา บนทิศตะวันตกของบ้านทุ่งฮั้ววังมน ห่างจากหมู่บ้านประมาน ๔ – ๕ กิโลเมตร แหล่งเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งฮั่ววังมน พบเป็นบริเ...

482 ครั้ง    16/08/2564
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาเตาบ้านทุ่งเป้า ตำบลวัง
สามารถสังเกตเห็นสภาพเตาได้ แต่คาดว่าลักษณะของเตาคงเป็นแบบที่พบในเขตพื้นที่วังเหนือทั่วๆ ไป แหล่งเตาบ้านทุ่งเป้า ในปัจจุบันคือบริเวณบ้านนายเทา คิดอ่าน บ้านเลขที่ ๙๘ บ้านทุ่งเป้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังเหนือ...

645 ครั้ง    16/08/2564
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาเตาบ้านป่าเหียง ตำบลวังเหนือ
แหล่งเตาบ้านป่าเหียงปัจจุบันคือบ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวัง กิโลเมตรที่ ๙๖ ของทางหลวงแผ่นดินสายลำปาง - วังเหนือ โดยแหล่งเตาอยู่ทางทิศตะวันออกของถนน ห่า...

540 ครั้ง    16/08/2564
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาเตาบ้านไผ่แม่พริก ตำบลวังใต้
แหล่งเตาบ้านไผ่แม่พริก ปัจจุบันเป็นเขตของหมู่บ้านไผ่แม่พริก หมู่ที่ ๕ ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสายลำปาง - วังเหนือ กิโลเมตรที่ ๙๔ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๒ กิโลเมตรบริเวณที่พบเตามี...

525 ครั้ง    16/08/2564
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่แฮด ตำบลเสริมซ้าย
แหล่งเตานี้อยู่ในเขตของชุมชนบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสริมงามไปตามถนนทางหลวงชนบทสายเสริมงาม - ทุ่งหัวช้าง ไปทางทิศใต้ ประมาณ ๗ กิโลเมตร แหล่งเตาอยู่ด้านซ้...

696 ครั้ง    16/08/2564
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาบ้านสันกลางบ่อแฮ้ว ตำบลบ่อแฮ้ว
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาตั้งอยู่ที่บ้านสันกลางบ่อแฮ้ว ตำบลบ่อแฮ้ว แหล่งเตาบ้านสันกลาง - บ่อแฮ้ว พบที่บริเวณเนินดินริมลำห้วย ด้านทิศตะวันออกของป่าช้า บ้านสันกลางบ่อแฮ้ว การค้นพบแหล่งตานั้นเป็นการค้นพบ...

499 ครั้ง    16/08/2564
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาบ้านห้วยลึก ตำบลบ้านเอื้อม
แหล่งเครื่องปั้นดินเผาบ้านห้วยลึก ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านเอื้อม ข้างทางด้านทิศตะวันออกของทางหลวงแผ่นดิน สายหนองกระทิง - ห้วยเป้ง การพบแหล่งเตานี้เป็นเหตุบังเอิญโดยมีผู้พบโบราณวัตถุ ๒ ท่าน คือ ...

476 ครั้ง    16/08/2564
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาเตาทุ่งเตาไห ตำบลต้นธงชัย
แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาตั้งอยู่ที่บ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย เป็นแหล่งเตาที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองลำปางมากนัก เพราะอยู่ห่างจากประตูม้าซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าด้านทิศเหนือไปประมาณ ๒ กิโลเมตร บริเวณแหล่งเ...

532 ครั้ง    16/08/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง