หมวดหมู่ งานศิลปะพื้นถิ่น
กล่องข้าวเมืองมาย หัตถศิลป์ล้ำค่าจากอ้อมกอดของภูเขา
วิถีชุมชนกล่องข้าวเมืองมาย "...บ้านข้าบ้านไม้ บ้านไปบ้านสาน บ้านข้าไม้ซาง บ้านสานกล่องข้าว บ้านข้าบ้านแพะ บ้านแล้งบ้านผง บ่าเหมือนบ้านปง ปลูกหยังกะอ้วน…” เป็นบทค่าวจ้อยที่ผู้สูงอายุบ้านไผ่แพะ ขับขานใ...

684 ครั้ง    18/08/2564
กลุ่มช่างทำเครื่องเงินชุมชนบ้านพิชัย
ชุมชนบ้านพิชัย เดิมเป็นกลุ่มชาวไทลื้อ-ไทยองที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่เมืองลำปางเมื่อครั้งเมืองเชียงแสนแตกในปีพุทธศักราช 2347 เป็นชุมชนที่เป็นกลุ่มช่างที่มีฝีมือด้านการผลิตเครื่องเงินและงานตอกดุนโลหะอื่นๆ งา...

1,333 ครั้ง    16/08/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง