หมวดหมู่ อาชีพ
สล่าตีดาบ ๓
บ้านห้างฉัตรเหนือมีสล่าตีดาบที่มีฝีมือ คือ นายบุญตัน แก้วเสมอใจ หรือพ่อสล่าตัน ท่านเริ่มฝึกหัดตีมีดตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๗ กับพ่อซึ่งเป็นตระกูลที่สืบทอดการตีดาบจากบรรพบุรุพมาตั้งแต่อดีต โ...

2,119 ครั้ง    04/09/2564
สล่าตีดาบ ๒
ช่างตีดาบอีกท่านของบ้านขามแดง คือ นายประพันธ์ แสนใหม่ หรือพ่อสล่าทัน ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔) เริ่มตีดาบตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๗ จากพ่อ คือพ่อจู แสนใหม่ เป็นผู้ถ่ายทอดให้ ซึ่งเป็นตร...

854 ครั้ง    04/09/2564
สานกุบละแอ
กุบละแอ หรือกุบศึก คือหมวกที่ใช้ประกอบการแสดงยศทางทหาร และใช้สำหรับเจ้าเมืองหรือเหล่าแม่ทัพคนสำคัญๆ ในหัวเมืองล้านนา รวมไปถึงใช้สำหรับสวมออกศึกลักษณะเป็นหมวกปีกกว้าง ยอดแหลม สานด้วยไม้ไผ่แล...

1,343 ครั้ง    04/09/2564
ถักปอบหวาย
ในเขตจังหวัดลำปางมีแหล่งตีดาบโบราณที่ยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คือ ดาบจากบ้านขามแดง อำเภอห้างฉัตร แต่องค์ประกอบของดาบนอกจากใบดาบแล้ว ยังมีฝัก ด้าม เชือก และการถักปอบหวายเพื่อรัดฝักกับด้...

573 ครั้ง    04/09/2564
จักสานใบตาล
เครื่องจักสานใบตาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในจังหวัดลำปาง คือ เครื่องจักสานใบตาลยายแก้ว หรือคุณยายแก้ว ตาสิงห์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี ๒๕๕๘ ประเภทเครื่องจักสาน (สานใบตาล) จากศูนย์ส่งเสริมศ...

608 ครั้ง    04/09/2564
สานกุบ ๒
บ้านเสด็จ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีประวัติการก่อตั้งชุมชนโดยอ้างอิงกับตำนานวัดพระธาตุเสด็จ ในอดีตบ้านเสด็จเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีวัดเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน ต่อมามีการแยกหมู่บ้านออกเป็นหมู่บ้านเ...

542 ครั้ง    04/09/2564
สานกุบ ๑
บ้านห้วยไร่ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีงานจักสานที่มีความโดดเด่น คือ กุบ หรือ กุบเกิ้ง หรือ งอบ ในภาษาไทยกลาง กุบเป็นเครื่องจักสานที่ใช้สำหรับกันแสงแดดและฝนให้แก่ศีรษะ สานด้วยเ...

566 ครั้ง    04/09/2564
สานกล่องข้าวป่าจ้ำ ๒
ในอดีตการสานกล่องข้าวที่มีชื่อเสียงของเขตอำเภอแม่ทะปรากฏอยู่ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าจ้ำและบ้านน้ำโจ้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกัน ผู้คนในชุมชนแทบทุกวัยทุกครัวเรือนมีอาชีพสานกล่องข้าวขาย สู่ท้องตลา...

558 ครั้ง    22/08/2564
สานกล่องข้าวป่าจ้ำ ๑
ในอดีตการสานกล่องข้าวที่มีชื่อเสียงของเขตอำเภอแม่ทะปรากฏอยู่ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าจ้ำและบ้านน้ำโจ้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกัน ผู้คนในชุมชนแทบทุกวัยทุกครัวเรือนมีอาชีพสานกล่องข้าวขาย สู่ท้องตลา...

431 ครั้ง    22/08/2564
สานกล่องข้าวบ้านไผ่ (กล่องข้าวเมืองมาย)
กล่องข้าวบ้านไผ่ หรือกล่องข้าวเมืองมาย เป็นเครื่องจักสานที่สะท้อนเอกลักษณ์ของกลุ่มคนวัฒนธรรมข้าวเหนียวได้เป็นอย่างดี เป็นภาชนะที่ใช้สำหรับใส่ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกเพื่อการบริโภคตลอดทั้งวัน ในวัฒนธรรมล้า...

525 ครั้ง    22/08/2564
สล่าทำฝัก-ด้ามดาบ
การทำด้ามและฝักดาบจะกระจายตัวอยู่ในหมู่บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไม้ที่นิยมนำมาทำด้ามดาบได้แก่ ไม้บงป่า เป็นไม้ไผ่ประเภทหนึ่งที่ขึ้นอยู่ตามป่าเบญจพรรณ หาได้ทั่วไปในเข...

1,151 ครั้ง    26/07/2564
สล่าตีดาบ ๑
เหล็ก ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการตีดาบ ในอดีตการตีดาบของบ้านขามแดงน่าจะอาศัยเหล็กจากบ่อเหล็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เช่น บ่อเหล็กเมืองลอง เป็นต้น ซึ่งในยุคการปกครองระบบของเจ้าหลวง เมืองลองถือได้ว่าเป็นหั...

2,043 ครั้ง    26/07/2564
ช่างทำเกวียน
นายแก้ว รินพล ช่างทำเกวียน ช่างไม้ และช่างตีเหล็ก ฝีมือดี รุ่นสุดท้ายของชุมชนบ้านน้ำล้อม อำเภอเกาะคา เดิมได้เรียนรู้วิธีการทำล้อเกวียนมาจากบิดา และได้ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ สามารถผลิตเกวียนออกจำหน่ายเป็นจ...

908 ครั้ง    26/07/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง