หมวดหมู่ อาหาร
แกงฮังเล
แกงฮังเลนั้นเป็นแกงที่มักจะทำในงานบุญต่างๆ หรืออาจจะทำเพื่อเลี้ยงแขกสำคัญ เนื่องจากแกงฮังเลมีขั้นตอนและวิธีการทำที่หลายขั้นตอน เมื่อจะทำแกงฮังเล ก็จะชวนพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยกันทำ แกงฮังเลนั้นม...

665 ครั้ง    17/08/2564
น้ำพริกอ่อง
น้ำพริก เป็นอาหาร มีส่วนประกอบหลัก คือ พริก เกลือ หอม กระเทียม เป็นต้น และเมื่อมีการเติมวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปก็จะเป็นน้ำพริกนั้น เช่น น้ำพริกปลา น้ำพริกกบ น้ำพริกตัวต่อ เป็นต้น วิธีการปรุง จะนำ...

601 ครั้ง    17/08/2564
แกงแคไก่
แกงแคนั้น หัวใจสำคัญ คือผักต่างๆ ที่นำมารวมกันเรียกว่าผักแค โดยปกติจะมีดังนี้ ชะพลู ใบพริก มะเขือพวง ตำลึง ดอกแค เห็ดลม ชะอม ถั่ว ผักเผ็ด และสามารถใส่ผักที่ชอบเพิ่มเติมลงไปได้ โดยแกงแคนั้นสามารถ แกงได...

499 ครั้ง    17/08/2564
ยำมะถั่วมะเขือ
ยำมะถั่วมะเขือ เป็นอาหารมักจะรับประทานในช่วงฤดูฝน เพราะในช่วงนี้จะมีผักนานาชนิดที่ปลูกไว้รับประทานเองและผักที่ขึ้นเองตามธรรรมชาติขึ้นจำนวนมาก เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วแปบ มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะระขี้นก เห...

489 ครั้ง    16/08/2564
ห่อนึ่งแคหมูบ้านลำปางหลวง : ห่อนึ่งปี้ ห่อนึ่งน้อง
ประเพณีแก้มื้อนา, เทศกาลเข้าพรรษา (3 เดือน) ชาวลำปางหลวงจะทำห่อนึ่งแคหมูเป็นอาหารสำหรับทำบุญในประเพณีแก้มื้อนา โดยจะทำ 2 ขนาด คือ ห่อนึ่งปี้(ขนาดใหญ่) สำหรับทำบุญให้กับเสื้อวัด (อารักษ์ของวัด) และห่อ...

588 ครั้ง    07/08/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง