หมวดหมู่ สถาปัตยกรรม
วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น
วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น ปรากฏจารึกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๕ แต่เดิมวัดแห่งนี้แบ่งแยกออกได้เป็น ๒ วัดอยู่ติดกันคือ วัดคะตึก ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตามอาคารกุฎีที่เป็นตึก กับวัดเชียงมั่น ต่อมาในราวกลางพุท...

1,966 ครั้ง    18/08/2564
วิหารวัดเวียง
วิหารวัดเวียง อำเภอเถิน วิหารหลังนี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่คาดว่าน่าจะสร้างภายหลังจากการตั้งวัดในปี พ.ศ. ๒๑๙๒ มีเพียงพงศาวดารเมืองเถิน ที่กล่าวถึงพระมหาเถรสังฆทิพย์เป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ วิหารหลัง...

1,233 ครั้ง    18/08/2564
วิหารวัดปงยางคก
ปงยางคก

482 ครั้ง    18/08/2564
วิหารวัดไหล่หินหลวง
วัดไหล่หินมีชื่อเรียกว่า วัดไหล่หินแก้วช้างยืน ชื่อที่เรียกเป็นทางการเรียกว่า วัดเสลารัตนปัพพตาราม แต่โดยทั่วไปชาวบ้านเรียกว่า "วัดไหล่หิน" ซึ่งวิหารวัดไหล่หินหลวงวิหารหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๒...

535 ครั้ง    17/08/2564
วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง
วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง วิหารดังกล่าวไม่ปรากฏช่วงเวลาการสร้างที่แน่ชัดแต่ปรากฏมีการกล่าวถึงวิหารหลังดังกล่าวในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ว่าเป็นวิหารที่มีมาก่อนหน้านี้ วิหารดังกล่าว ประดิษฐานพระพุท...

522 ครั้ง    17/08/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง