สถาปัตยกรรม วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น
ชื่อสถาปัตยกรรม : วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น
ที่ตั้ง : วัดคะตึกเชียงมั่น ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
ประเภท : สถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา
ประวัติความเป็นมา : วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น ปรากฏจารึกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๕ แต่เดิมวัดแห่งนี้แบ่งแยกออกได้เป็น ๒ วัดอยู่ติดกันคือ วัดคะตึก ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตามอาคารกุฎีที่เป็นตึก กับวัดเชียงมั่น ต่อมาในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ได้มีการรวมวัดทั้งสองให้เป็นวัดเดียวกัน จึงมีชื่อเรียกว่า วัดคะตึกเชียงมั่น ปรากฏมาจนทุกวันนี้
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : วิหาร
ที่มาและรูปแบบอาคาร : วัดคะตึกเชียงมั่น มีผังอาคารวิหารหลังนี้เป็นแบบยกเก็จหรือจีบลดมุข จำนวน ๕ ห้อง หลังคาซ้อนชั้นแบบสองชาย ลดมุขหน้าสามซดหลังสองซด มีการก่อฝาผนังวิหารไว้สามห้อง ส่วนสองห้องด้านหน้าเป็นโถงไม่มีผนัง การประดับตกแต่งภายในวิหาร ลงรักปิดทองลายหม้อปูรณฆฏะ ส่วนฝาหนังด้านในของหน้าบันวิหารมีการทำลายรดน้ำปิดทอง ส่วนมากเป็นลายแบบภาคกลาง คือ ลายหน้าขบหรือหน้าสิงห์ หน้าแหนบเป็นลูกฟักในโครงสร้างม้าต่างไหม ประดับลวดลายปูนปั้นประดับกระจก ส่วนหน้าบันปีกนกด้านหลังเป็นฝาช่องลูกฟักแบบเรียบๆ ตกแต่งด้วยลายรดน้ำปิดทองแต่ลบเลือนมากแล้ว
ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง :
สถานภาพปัจจุบัน :
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : Tawatchai tumtong
วันที่บันทึก : 18/08/2564
เปิดอ่าน : 1,966 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง