หมวดหมู่ กวีและขับขาน
แม่บุญทอง เป็นวงค์
แม่บุญทอง เป็นวงค์ เริ่มหัดซอตั้งแต่อายุ ๘ ปี โดยการแอบฟังที่พ่อครูทองอินทร์มาสอนให้กับเด็กๆ ในหมู่บ้านหนองกอก พ่อครูทองอินทร์นั้นพื้นเพเป็นคนแม่ขะจานแล้วมาแต่งงานอยู่กินอยู่ที่บ้านสบลี ขณะน...

771 ครั้ง    03/09/2564
พระยาพรหมโวหาร (พรหมมินท์) ... รัตนกวีของแผ่นดินล้านนา
พระยาพรหมโวหาร มีชื่อเดิมว่า “พรหมมินท์” เกิดเมื่อปีเต่าเส็ด จ.ศ.1164 เป็นบุตรของเจ้าแสนเมืองมา (เชื้อเจ้าเจ็ดตน) ผู้รักษากุญแจคลังหลวงของเจ้าหลวงวรญาณรังสีฯ มารดาชื่อ เพง (เป็ง หรือ จันท์เพ็ง-จั๋นเป...

652 ครั้ง    24/08/2564
อ.ศักดิ์(สักเสริญ) รัตนชัย ปราชญ์ชาวลำปางผู้ให้กำเนิดเพลง "ร่ำเปิงลำปาง"
อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ปัจจุบันอายุ 93 ปี (พ.ศ.2564) เป็นผู้มีคุณูประการต่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง หรือลำปา...

533 ครั้ง    19/08/2564
คุณยายคำยวง ยำนวล/ผู้ขับขาน "เพลงสิกจุงจา" คนสุดท้ายของบ้านลำปางหลวง
คุณยายคำยวง ยำนวล อายุ 95 ปี (ปีที่สัมภาษณ์คือ พ.ศ.2558) อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 19 ม.11 ต.ลำปางหลวง จ.ลำปาง เล่าถึงเพลง "สิกจุงจา" ว่า ได้หัดและร้องกับเพื่อนมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเล็กๆ เพลงสิกจุงจาน...

534 ครั้ง    18/08/2564
คุณยายตา ตะวัน แม่เพลง/สาวรำวง คณะรำวงเหล่าชัยนารี
ยายตา ตะวัน แม่เพลงหัวใจแกร่งแห่งคณะรำวงเหล่าชัยนารี คุณยายตา ตะวัน แม่เพลงและสาวรำวงหมายเลข 1 ของคณะรำวงเหล่าชัยนารีในวัย 81 ปี (ข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2555) เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่เส้นทางการแส...

553 ครั้ง    31/07/2564
เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง