สถาปัตยกรรม วิหารวัดเวียง
ชื่อสถาปัตยกรรม : วิหารวัดเวียง
ที่ตั้ง : วัดเวียง ต.เวียง อ.เถิน จ.ลำปาง
ประเภท : สถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา
ประวัติความเป็นมา : วิหารวัดเวียง อำเภอเถิน วิหารหลังนี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่คาดว่าน่าจะสร้างภายหลังจากการตั้งวัดในปี พ.ศ. ๒๑๙๒ มีเพียงพงศาวดารเมืองเถิน ที่กล่าวถึงพระมหาเถรสังฆทิพย์เป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ วิหารหลังนี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่มีการต่อขยายชายหลังคาปีกนกลงมาด้านละหนึ่งตับ ในปี พ.ศ. 2508 ได้ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาวิหาร และในปี พ.ศ.2521 ได้มีการซ่อมแซมจิตรกรรมฝาหนังโดยการเขียนภาพใหม่ทับไปบนของเก่า
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม : วิหาร
ที่มาและรูปแบบอาคาร : วิหารวัดเวียง ตัวอาคารเป็นวิหารโถงเดิมมีผนังเฉพาะห้องท้ายวิหารต่อมาได้ก่อผนังเพิ่มเฉพาะด้านหน้าของวิหาร ผังอาคารเป็นแบบยกเก็จหรือจีบลดมุขจำนวน ๖ ห้อง หลังคาซ้อนชั้นแบบสองชาย ลดมุขหน้าสามซดหลังสองซด ภายหลังได้ต่อปีกชายคาเพิ่มเพื่อขยายการใช้งานของพื้นที่วิหาร หน้าแหนบวิหารเป็นช่องลูกฟักตามโครงสร้างม้าต่างไหม ประดับลวดลายปูนปั้นรูปดอกประจำยามสี่เหลี่ยมและแบบกลม ด้านผนังปูนด้านหลังมีการลงรักปิดทองรูปกินรี และรูปอดีตพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานปัทม์ในซุ้มเรือนแก้วที่มีเปลวรัศมีคล้ายเปลวเพลิงด้านบนจำนวน 3 แถว 12 องค์
ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง :
สถานภาพปัจจุบัน :
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : Tawatchai tumtong
วันที่บันทึก : 18/08/2564
เปิดอ่าน : 1,233 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง