เซรามิก แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาเตาโป่งอุ่นสบแจ้ว ตำบลวังแก้ว
ชื่อเซรามิก : แหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาเตาโป่งอุ่นสบแจ้ว ตำบลวังแก้ว
แหล่งที่มา :
ที่ตั้ง : บ้านโป่งอุ่นสบแจ้ว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
รูปแบบและที่มา : เป็นแหล่งเตาที่อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของชุมชนโบราณเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นบริเวณพื้นที่ติดต่อกันระหว่างบ้านห้วยทราย อำเภอเวียงป่าเป้า กับบ้านดงป่าสน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อยู่ถัดจากแหล่งเตาห้วยทรายขึ้นไปตามลำห้วยด้านบน นักวิชาการหลายท่านจัดให้อยู่ในกลุ่มแหล่งเตาเวียงกาหลง
สภาพของแหล่งเตาส่วนใหญ่จะถูกขุดค้นจากผู้ต้องการของเก่า เป็นการขุดคนที่ไม่คำนึงถึงความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นกับหลักฐานทางโบราณคดี คิดแต่จะเอาเครื่องปั้นชนิดต่างๆ เพื่อนำไปขายเท่านั้น ประกอบกับขาดการดูแลรักษาจากหน่วยราชการต่างๆ รวมถึงท้องถิ่นและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญจึงทำให้เตาที่ใช้เผาเครื่องปั่น ถูกขุดทำลายย่อยยับ สิ้นสภาพรูปทรงของความเป็นเตาเครื่องปั้นดินเผา

วัสดุ :
เทคนิค : ลักษณะของเครื่องปั้นดินเผา พบเศษเครื่องปั้นดินเผาที่ชำรุดแตกหักแต่พอจะอธิบายได้ว่า ภาชนะดินเผาที่สำคัญได้แก่ จานเคลือบสีขาวใส เขียนลายสีดำใต้เคลือบด้วยแปรงหรือพู่กัน คล้ายกับจานของแหล่งเตาห้วยทราย แต่ลวดลายบนภาชนะแตกต่างกัน
ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง :
สภาพปัจจุบัน :
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : Tawatchai tumtong
วันที่บันทึก : 16/08/2564
เปิดอ่าน : 873 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง