ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าห่มต๋าโก้ง
ชื่อ : ผ้าห่มต๋าโก้ง
แหล่งค้นพบ : บ้านแม่วะ บ้านผาปังหลวง ต.แม่วะ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
กลุ่มชาติพันธุ์ : ไทยวน
ประเภท : ผ้าห่ม
หน้าที่/โอกาส : ใช้ห่มให้ความอบอุ่น
วัตถุดิบในการทอ : ฝ้าย
ประวัติ/คำอธิบาย : ผ้าห่มต๋าโก้ง หรือ ผ้าตุ๊ม (ผ้าห่ม) ใช้ห่มให้ความอบอุ่น มักจะทบสองผืนซ้อนกันหรือหากมีไส้ที่ทำด้วยฝ้ายจะเรียกว่า ผ้าต้วบ มักใช้ผ้าทอ 2 ผืนเย็บต่อกัน คือการเย็บด้านข้างต่อกันเพื่อให้มีขนาดพอเหมาะแก่การห่มคลุม ผ้าห่มต๋าโก้ง มีการทอแบบยกเขาสี่เขา (ยกตระกอ 4 ตระกอ) ใำให้เกิดลวดลาย อยู่ 2 ชนิดคือ
1. ดอกเล็ก เรียก ดอกพริกน้อย (พริกไท)
2. ดอกใหญ่ เรียก ดอกแปดหรือดอกหลวง
วัตถุดิบและวิธีการย้อมสี : 1. ฝ้าย
2. กี่ทอผ้า
เทคนิควิธีการทอ :
การตกแต่ง :
ลวดลาย :
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : Tawatchai tumtong
วันที่บันทึก : 19/08/2564
เปิดอ่าน : 872 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง