ผ้าและเครื่องแต่งกาย ตุงบ้านวังใหม่
ชื่อ : ตุงบ้านวังใหม่
แหล่งค้นพบ : บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
กลุ่มชาติพันธุ์ : ลัวะ ปลัง
ประเภท : ผ้าในพระพุทธศาสนา ตุง
หน้าที่/โอกาส : อุทิศถวายให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือใช้ในการปอยบวชลูกแก้ว (บวชสามเณร)
วัตถุดิบในการทอ : ไหม ไหมพรม
ประวัติ/คำอธิบาย : ตุงบ้านวังใหม่ เป็นตุงที่ชาวลัวะ - ปลัง บ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ ชาวบ้านจะทอตุงชนิดนี้เพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ความเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วจะหลุดพ้นจากการตกนรกโดยอาศัยการเกาะชายตุงขึ้นสวรรค์ บางครั้งมีความหมายเป็นบันไดเพื่อให้วิญญาณผู้ล่วงลับไต่ลงมารับเครื่องเซ่นสังเวยและไต่กลับเมื่อเสร็จพิธี มักจะถวายทานในช่วงประเพณีปีใหม่เมือง หรือใช้ในการปอยบวชลูกแก้ว (บวชสามเณร) นี้ มักจะเขียนคำอุทิศถวายไว้กับชายตุงด้วย ตัวอย่างเช่น "สาธุ บุพพํคคา เจตนาสัทธา ตะจานทานยะเมิง ภ้อมลูกทังหลาย หลานตูทังมวน ส้างทานยังตุงหะสีถวายยอเปนทานภ้อมกับด้วยลูกหลานแต่งบวดนู่งผ้าเหลืองเปนลูกสิกพระพุทธเจ้า รักษาสีนสืบไปกุ้มตาพู้ไปไจ้ๆ สาธุ สาธุ สาธุ บูนหลีแลนา 2503 "
วัตถุดิบและวิธีการย้อมสี : วัตถุในการทอตุงบ้านวังใหม่
1. ไหมหรมสีตามต้องการ
2. ไม้ไผ่ขนาด 1 x 20 เซนติเมตร จำนวน 28 อัน
3. ผ้าขาวขนาด 10 x 10 เซนติเมตร จำนวน 2 ผืน
4. เข็มและด้าย
เทคนิควิธีการทอ :
การตกแต่ง :
ลวดลาย :
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : Tawatchai tumtong
วันที่บันทึก : 18/08/2564
เปิดอ่าน : 543 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง