ภาษา ภาษาม้ง
กลุ่มผู้ใช้ภาษา : ภาษาม้ง
สถานที่จัดเก็บข้อมูล : ต. อ. จ.ลำปาง
รูปแบบภาษา : ม้ง
คำอธิบาย : ภาษาม้ง ในจังหวัดลำปางมีผู้พูดภาษาม้ง ในเขต 4 อำเภอ คือ - อำเภอแจ้ห่ม ที่บ้านแม่ก๋ากลาง บ้านแม้วแม่หล้า ตำบลเมืองมาย - อำเภอวังเหนือ ที่บ้านผาแดง บ้านป่างิ้วหว่าน ตำบลทุ่งฮั้ว - อำเภอเมืองปาน ที่บ้านแม่แวน บ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน - อำเภองาว ที่บ้านแม่พร้าว ตำบลบ้านหวด
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : Tulaporn saenpron
วันที่บันทึก : 22/08/2564
เปิดอ่าน : 620 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง