ดนตรี กลองมองเซิง
ชื่อกลุ่ม/บุคคล : กลองมองเซิง
เบอร์ติดต่อ :
ที่ตั้ง : บ้านเมาะหลวง ต.เมาะหลวง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ประเภทของเครื่องดนตรี : วงกลอง
บทบาทหน้าที่และโอกาส : วงกลองมองเซิง เป็นวงกลองที่มีจังหวะที่ช้า เน้นการใช้เสียงฆ้องประสานกันให้ดังกังวาน พร้อมทั้งมีการแสดงลีลาท่าทางประกอบการตีกลองซึ่งเป็นการอวดชั้นเชิงของผู้ตี กลองมองเซิงเป็นกลองสองหน้า หน้าใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๕ - ๒๐ นิ้ว หน้าเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐ – ๑๕ นิ้ว ผู้ตีต้องใช้สายสะพายแขวนไว้กับคอ เครื่องดนตรีที่นำมาผสมวงด้วยได้แก่ ฆ้องอุ้ย ๑ ใบ, ฆ้องโหย้ง ๑ ใบ, ฆ้องขนาดเล็กที่มีการเทียบเสียงให้เข้ากันประมาณ ๕ ใบ. ฉาบใหญ่ ๑ คู่ บ้านเมาะหลวง เป็นหมู่บ้านที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวไทใหญ่ จึงมืการสืบทอดวงกลองมองเซิงมาจนถึงปัจจุบัน โดยนิยมใช้แห่ประโคมขบวนคัวตาน ขบวนแห่ลูกแก้ว และตีประกอบการฟ้อนมองเซิง เป็นต้น

ชื่อเพลงและทำนองเพลง :
รูปแบบและเครื่องดนตรีที่ใช้ :
คำอธิบายอื่นๆ :
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : wirasak khongdoem
วันที่บันทึก : 22/08/2564
เปิดอ่าน : 759 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง