ดนตรี กลองปู่เจ่
ชื่อกลุ่ม/บุคคล : กลองปู่เจ่
เบอร์ติดต่อ :
ที่ตั้ง : บ้านเมาะหลวง ต.เมาะหลวง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ประเภทของเครื่องดนตรี : วงกลอง
บทบาทหน้าที่และโอกาส : กลองปู่เจ่ หรือกลองก้นยาว ของบ้านแม่เมาะหลวง เป็นวงกลองที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษไทใหญ่ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองลำปางตั้งแต่อดีต การแห่ประโคมวงกลองปู่เจ่จะนิยมในงานบุญต่างๆ ของหมู่บ้าน เช่น ประเพณีแห่ช้างผ้าช่วงปีใหม่เมือง ประเพณีปอยลูกแก้ว แห่ครัวตาน แห่พระ เป็นต้น จังหวะเพลงกล่องจะมีจังหวัดที่เร็วเร้าใจ สามารถร่ายรำได้อย่างสนุกสนาน
ชื่อเพลงและทำนองเพลง :
รูปแบบและเครื่องดนตรีที่ใช้ : วงกลองปู่เจ่ ประกอบด้วย กลองปู่เจ่ ๑ ใบ, ฆ้องราว ๑ ชุด, ฉาบ ๑ คู่
คำอธิบายอื่นๆ :
แหล่งข้อมูล :
ผู้บันทึก : wirasak khongdoem
วันที่บันทึก : 22/08/2564
เปิดอ่าน : 642 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง