วรรณกรรม ตำนานเมืองเถิน
ชื่อวรรณกรรม : ตำนานเมืองเถิน
รูปแบบวรรณกรรม : วรรณกรรมลายลักษณ์
สถานที่จัดเก็บข้อมูล : วัดแม่วะหลวง ต.ตำบลแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
หมวด : ตำนานเมือง/ราชวงศ์
ภาษา : ล้านนา
อักษร : ธรรมล้านนา
ลักษณะเอกสาร : ใบลาน
ผู้แต่ง/ผู้คัดลอก/ผู้สร้าง : ปู่หนานกาวี
ปีที่สร้าง :
คำอธิบาย/ประวัติ/ตัวอย่างภาษา : ตำนานเมืองเถิน เป็นตำนานที่เน้นอธิบายที่มาของพระธาจุ พระพุทธบาท และชื่อสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองเถินและเขตใกล้เคียง
แหล่งข้อมูล : https://www.maepa-thoen.com/images/Thoenssr2559.compressed.pdf
ผู้บันทึก : Tulaporn saenpron
วันที่บันทึก : 22/08/2564
เปิดอ่าน : 713 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง