ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
ชื่อประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ : งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
สถานที่จัด : สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ประเภท : ประเพณี
เดือน : พฤศจิกายน
ช่วงเวลา : 27-29 พฤศจิกายน ของทุกปี
คำอธิบายอื่นๆ : ทุกๆ ปีในวันที่ 27-29 เดือนพฤศจิกายน ชาวลำปางจะร่วมกันจัดงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและคำสอนของหลวงพ่อเกษม เขมโก ด้วยความเคารพศรัทธา โดยงานบุญนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่าง กล่าวคือ
1. ขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษาในเขตอำเภอเมือง จ.ลำปาง รวมทั้งสิ้น 20 ขบวน
2. การแสดงนิทรรศการประวัติหลวงพ่อเกษม เขมโก และราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน), นิทรรศการคติธรรมของหวงพ่อเกษม เขมโก, พิธีสวดข้ามคืนเพื่อถวายบูชาคุณพระอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก, พิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายบูชาคุณ พระอริสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก, การแสดงพระธรรมเทศนา, พิธีสวดพระอภิธรรม, พิธีตักบาตร และการออกโรงทาน
3. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรอินทรีย์จากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จ.ลำปาง
การจัดงานบุญประเพณีนอกจากจะเป็นการฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับหลวงพ่อเกษม เขมโก ดังที่เคยจัดต่อเนื่องกันมาหลายสิบปี ยังเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของประชาชนที่มีต่อหลวงพ่อเกษม เขมโก ในฐานะ "ตนบุญ" แห่งนครลำปาง แม้หลวงพ่อจะมรณภาพไปแล้วกว่า 25 ปีก็ตาม
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในรายวิชา วัฒนธรรมไทย (พ.ศ.2561-2563)
ผู้บันทึก : Panuwat Sakulsueb
วันที่บันทึก : 10/08/2564
เปิดอ่าน : 683 ครั้ง

การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
ภาพ

วิดีโอ

แผนที่ทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์อัตลักษณ์ลำปาง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100

© 2564-2567 ระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ จังหวัดลำปาง